Om oss

Hela branschen står bakom Järnvägsjobb

Järnvägsjobb drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. I JBS finns alla delar av järnvägsbranschen representerade – infrastrukturhållare, transportörer, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och underhållsentreprenörer. Alla har skilda perspektiv men samma fokus – att uppnå konkreta resultat med fokus på kunderna på järnvägen.

Styrelsen för JBS består av ledande företrädare för myndigheter, branschorganisationer och företag. Samarbetet ska bedrivas under fem år och utvärderas 2021 för en möjlig fortsättning.

Datapolicy

På järnvägsjobb.se använder vi Google analytics för att mäta statistik på webbplatsen. Vi använder också Facebook och deras pixel för annonsering på Facebook och instagram.

Har du frågor om hur vi arbetar kan du kontakta Susanne Andersson, susanne.andersson@jarnvagsentreprenorerna.se, 08-6985884.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp