VALT YRKE

Bantekniker

bantekniker

Växelbyten, räls och slipersbyten och snö- och vegetationsröjning ingår i banteknikerns arbetsuppgifter. Man kan också vidareutbilda sig till andra järnvägsyrken såsom växelbyggare, spårsvetsare eller besiktningsman. Underhåll och akut felavhjälpning av spåranläggningen, räls samt nybyggnation.

Växelbyten, slipersbyten, makadam, snöröjning med mera. Som bantekniker kan du också arbeta som besiktningsman av anläggningen.

Utbildning för att bli bantekniker

Gymnasieutbildning, bygg och anläggning, inriktning banteknik eller motsvarande. Eller kvalificerad yrkesutbildning till järnvägstekniker.

Mer information om att jobba som bantekniker

Sker arbetet ute eller inne?

Ute 

Arbetstid

Skift

Att arbeta som bantekniker

Följ med Saros från Strukton Rail på ett arbetsskift.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp