VALT YRKE

Bantekniker

Växelbyten, räls och slipersbyten och snö- och vegetationsröjning ingår i banteknikerns arbetsuppgifter. Man kan också vidareutbilda sig till andra järnvägsyrken såsom växelbyggare, spårsvetsare eller besiktningsman. Underhåll och akut felavhjälpning av spåranläggningen, räls samt nybyggnation.

Växelbyten, slipersbyten, makadam, snöröjning med mera. Som bantekniker kan du också arbeta som besiktningsman av anläggningen

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp