VALT YRKE

Geotekniker

En geotekniker gör tillståndsbedömningar och genomför behovsanalyser i företagets anläggningar. Han/hon är rådgivande mot investering, drift- och underhållsverksamheter, ger teknisk rådgivning och kvalitetssäkrar tekniska handlingar. Geoteknikern tar också fram riktlinjer och krav på investerings- och underhållsåtgärder.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp