VALT YRKE

Maskintekniker, verkstadstekniker, reparatör

En Maskintekniker utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, tillverkning, montering, underhåll och repararation av fordon, maskiner och annan mekanisk utrustning

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp