VALT YRKE

Platschef

En platschef har ofta en nyckelroll vid byggen av olika slag – ofta innebär jobbet att ha totalansvaret för ett helt bygge/projekt/arbetsplats och hur det utförs. För att passa som platschef behöver du vara affärsmässig – det är viktigt med ett starkt kundfokus och dessutom behöver du vara strukturerad – det är viktigt att du driver projekten så att tidsplanen hålls. Dessutom gäller det att ha koll på kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöplaner och se till att de efterlevs.

I rollen krävs också ledaregenskaper, eftersom du leder personal och även eventuella underentreprenörer.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp