VALT YRKE

Projektchef

Som projektchef har du ett resultat-, personal- och ledaransvar för ett eller flera projekt beroende på projektens storlek. Du får ett övergripande ansvar för att genomföra erhållna projekt inom bestämda tids-, kvalitets- och kostnadsramar, samt att säkerställa att kundens förväntningar uppfylls. Naturligtvis genomförs detta i överensstämmelse med företagets värderingar och policys. Du leder produktionsprocessen tillsammans med platschefen och övriga medarbetare i projektet. I rollen ingår även kundkontakter.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp