VALT YRKE

Säkerhetshandläggare

En säkerhetshandläggare arbetare med utredning vid olyckor och tillbud. Han/hon analyserar och rapporterar i avvikelsehanteringssytem och följer upp och ger löpande stöd och är rådgivande inom säkerhetsområdet. Säkerhetshanläggaren kan också projektleda vid framtagning av säkerhetsföreskrifter och medverka vid riskanalyser.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp