VALT YRKE

Signaltekniker

signaltekniker

Signalteknikern ser till att det finns fungerande signalsystem som kontrollerar och styr järnvägstrafiken. Eftersom signalsystemen är så viktiga för säkerheten, ställs stora krav på signalteknikern. Arbetsuppgifterna kräver att man är en uppmärksam och noggrann problemlösare.

Efter utbildning på gymnasieskolans el- och energiprogram krävs en grundläggande eftergymnasial utbildning inom järnvägsspecifik signalteknik. Underhåll och akut felavhjälpning av järnvägens signalsystem, det innebär bland annat revisioner av växlar och ställverk samt service på vägskyddsanläggningar.

Utbildning

Grundläggande utbildning i signalteknik.

Vad gör en signaltekniker?

Läs intervjun med Therere från Strukton Rail där hon berättar om vad det innebär att vara signaltekniker.

– När jag säger att jag jobbar inom järnvägen brukar folk svara: ”Jaha, är det du som styr vart tågen ska köra?”. De har verkligen ingen aning, och det är inte så lätt att förklara heller, säger Therese.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp