VALT YRKE

Signaltekniker

Signalteknikern ser till att det finns fungerande signalsystem som kontrollerar och styr järnvägstrafiken. Eftersom signalsystemen är så viktiga för säkerheten, ställs stora krav på signalteknikern. Arbetsuppgifterna kräver att man är en uppmärksam och noggrann problemlösare.

Efter utbildning på gymnasieskolans el- och energiprogram krävs en grundläggande eftergymnasial utbildning inom järnvägsspecifik signalteknik. Underhåll och akut felavhjälpning av järnvägens signalsystem, det innebär bland annat revisioner av växlar och ställverk samt service på vägskyddsanläggningar

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp