VALT YRKE

Spåringenjör

En spåringenjör tar fram spårrelaterade utredningar så som att ta fram teknisk standard för höghastighetsbanor. Han/hon utarbetar riktlinjer och normer, deltar i kapacitetsutredningar samt initierar och stöttar forskningsprojekt. Spåringenjören är rådgivande och stöttande mot investeringsverksamheter och medverkar i olika projekt vid utrednings-, projekterings och genomförandefasen.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp