VALT YRKE

Teletekniker

Som teletekniker arbetar man bla med underhåll och akut felavhjälpning av järnvägens telesystem, det innebär bland annat arbete med informationssystem, nätverk, telefoni och transmission

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp