VALT YRKE

Transportledare

Som transportledare ansvarar du för att effektivt säkerställa leverans av produktionsplan samt hantera operativa avvikelser och störningar på ett optimalt och lösningsfokuserat sätt. Stark säkerhet- och riskmedvetenhet genomsyrar allt arbete som genomförs. Med hög kvalitet planeras och hanteras lok- och personalplanering operativt.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsentreprenörerna. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se 

Pil upp