Annonsera

Annonsera era lediga järnvägsjobb

Du kan annonsera ut dina lediga jobb på två sätt. Dels har du möjlighet att annonsera obegränsat för 100 000 kronor/år eller enstaka annonser för 3 000 kronor/styck (för JBS medlemmar annonseras obegränsat för 25 000 kronor/år). Enstaka annonser ligger publicerade tre månader som längst. Alla priser är exklusive moms.

Köper du möjligheten att annonsera obegränsat antal annonser kan du antingen mejla oss era annonser, få tillgång att publicera annonserna själv eller så utvecklar vi en automatisk uppdatering av era annonser direkt från ert rekryteringssystem. Annars mejlar du in dina annonser till webmaster@jarnvagsjobb.se.

Medlemmar i Järnvägsentreprenörerna annonserar gratis men om vill ni ha den automatiska uppdateringen från rekryteringssystemet är ni med och finansierar utvecklingen av denna.

Intresserad av att annonsera? Kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se.

Järnvägsjobb drivs av järnvägsbranschen. Vi arbetar hårt med att säkerställa kompetensförsörjningen. Det är en av våra viktigaste frågor. Vi vet ju alla att kompetensbristen i framtiden kan bli ett stort problem för oss alla. Järnvägsjobb.se är vår mötesplats mellan arbetssökande och arbetsgivare i branschen.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp