Forskning

Forskning inom järnvägsbranschen

Just nu sker omfattande forskning för att utveckla morgondagens järnväg. Järnvägsbranschen står inför ett paradigm- och generationsskifte och här öppnas hela tiden nya möjligheter. Vill du forska inom järnvägen och komma på det som ingen ännu har upptäckt? Då ska du läsa vidare!  

Så gör du för att forska inom järnvägen

Eftersom utvecklingen inom järnvägen är så intensiv och behovet så brett behöver branschen hela tiden fler forskare (och även medarbetare till spännande chefs- och specialistkarriärer). Är du en av dem?

För dig som vill göra akademisk karriär som forskare inom järnvägen finns det doktorandutbildningar vid ett flertal universitet och högskolor i Sverige, däribland Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm och universiteten i Luleå, Lund och Linköping.

Du kan även vara industridoktorand om du är anställd på till exempel ett konsultföretag, en regional trafikmyndighet eller Trafikverket. En annan väg är att vara anställd som doktorand på något forskningsinstitut.

 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp