Forskning

Forska inom järnväg och kom på det som ännu ingen kommit på

Just nu sker omfattande forskning för att utveckla morgondagens järnväg. Järnvägsbranschen inför ett paradigm- och generationsskifte och här öppnas hela tiden nya möjligheter till både forskning. Eftersom utvecklingen är så intensiv och behovet så brett behöver branschen hela tiden fler forskare (och även medarbetare till spännande chefs- och specialistkarriärer). Är du en av dem?

Om du vill göra en akademisk karriär som forskare inom järnvägen finns doktorandutbildningar vid ett flertal universitet och högskolor i Sverige, däribland Chalmers i Göteborg, KTH i Stockholm och universiteten i Luleå, Lund och Linköping.

Du kan även vara industridoktorand om du är anställd på till exempel ett konsultföretag, en regional trafikmyndighet eller Trafikverket. En annan väg är att vara anställd som doktorand på något forskningsinstitut.

 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp