Miljö och Säkerhet

Snälltåg – Eftersom järnvägen är snäll mot jordklotet

Att transportera människor och gods påverkar miljön. Det går inte att komma ifrån. Men vissa transportslag påverkar mindre än andra. Som järnvägen. Tåget står i särklass när det gäller att transportera väldigt många människor och väldigt mycket gods på en gång – med försvinnande små utsläpp.

Stockholm–Göteborg på ett gram CO2

Tågets riktigt stora miljöfördel är att det kan transportera många människor samtidigt. Om du fyller ett tåg i rusningstid mellan Malmö och Köpenhamn rymmer det 400–700 passagerare, det blir många bilar… Dessutom går tåget på el så utsläppen är mikroskopiska. Hur lite släpper ett tåg egentligen ut jämfört med en bil? Så här:

En bil som åker mellan Stockholm och Göteborg släpper ut drygt 45 kilo koldioxid per person. Tåget nöjer sig med mindre än ett gram (!) per person. 

Säkerhet mellan A och B är A och O

Tåg är inte bara ett mycket miljövänligt sätt att förflytta sig. Det är också mycket säkert. Men självklart förekommer olyckor. Därför pågår ett ständigt arbete med att göra järnvägen ännu säkrare. Mycket av det arbetet sker ute på spåren. Det innebär alltid ett visst mått av risk och säkerheten är därför extremt hög. Ibland stänger vi av tågtrafiken helt och hållet, både för att kunna utföra arbetet rent praktiskt men även för att arbetsmiljön ska vara säker. Du som utför arbetet ska helt enkelt kunna känna dig helt trygg.

Om du vill ha ett praktiskt yrke ute på spåren finns höga säkerhetskrav. Då behöver du god syn och hörsel, och får inte ha sjukdomar eller funktionsnedsättningar som kan påverka säkerheten. Transportstyrelsen tar fram föreskrifter för de yrken som är trafiksäkerhetsklassade. De är:

• Leda och övervaka spårtrafik.
• Köra fordon.
• Utföra växling och rangering.
• Utföra åtgärder enligt företagets trafiksäkerhetsinstruktioner.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp