Miljö och Säkerhet

Miljö och säkerhet inom järnvägsbranschen

Att transportera människor och gods påverkar miljön. Det går inte att komma ifrån. Men vissa transportslag påverkar mindre än andra – som järnvägen till exempel. Järnvägen är dessutom väldigt säker. Här kan du läsa mer om miljöpåverkan och säkerhetsarbetet inom järnvägsbranschen!

Tågets utsläpp jämfört med bil och flyg

Tåget står i särklass när det gäller att transportera väldigt många människor och väldigt mycket gods på en gång – med försvinnande små utsläpp.

Den riktigt stora fördelen ur ett miljöperspektiv är att tåget kan transportera många människor samtidigt. Om du fyller ett tåg som kör i rusningstid mellan Malmö och Köpenhamn rymmer det 400–700 passagerare. Det blir många bilar! Dessutom går tåget på el, vilket innebär att utsläppen är mikroskopiska.

Men hur lite utsläpp orsakar ett tåg egentligen jämfört med en bil eller ett flygplan? Mycket mindre! En resa med flyg mellan Stockholm och Göteborg orsakar samma koldioxidutsläpp som 40 000 tågresor gör på samma sträcka. Tåget är även ett mycket klimatsmartare sätt att ta sig fram på jämfört med bil. En bil som åker mellan Stockholm och Göteborg släpper ut drygt 45 kilo koldioxid per person. Tåget nöjer sig med mindre än ett gram (!) per person.

Säkerhet inom järnvägen

Tåg är inte bara ett mycket miljövänligt sätt att förflytta sig, utan det är även mycket säkert. Men självklart förekommer det olyckor. Därför pågår ett ständigt arbete med att göra järnvägen ännu säkrare. Mycket av det arbetet sker ute på spåren. Det innebär alltid en viss risk och säkerheten är därför extremt hög. Ibland stänger vi av tågtrafiken helt och hållet, både för att kunna utföra arbetet rent praktiskt men även för att arbetsmiljön ska vara säker. Du som utför arbetet ska helt enkelt kunna känna dig helt trygg!

Om du vill ha ett praktiskt yrke ute på spåren finns höga säkerhetskrav. Då behöver du ha god syn och hörsel och du får inte ha sjukdomar eller funktionsnedsättningar som kan påverka säkerheten. Transportstyrelsen tar fram föreskrifter för de yrken som är trafiksäkerhetsklassade. Dessa yrken är:

• Leda och övervaka spårtrafik.
• Köra fordon.
• Utföra växling och rangering.
• Utföra åtgärder enligt företagets trafiksäkerhetsinstruktioner.

Är du nyfiken på ett järnvägsjobb? Här hittar du utbildningar som leder till järnvägsjobb. Om du istället vill veta vilka lediga jobb det finns i järnvägsbranschen hittar du lediga tjänster här!

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp