VALT JOBB

Förvaltningsledare


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som Förvaltningsledare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På verksamhetsområde Trafik jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På verksamhetsområde Trafik ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter

Vi söker en förvaltningsledare som tillsammans med ett team av verksamhetsutvecklare ska leda arbetet med att ge Trafiklednings operativa verksamhet förutsättningar att leverera dygnet runt, året om. Förvaltningsobjektet Anläggningsövervaka och Eldriftsleda stödjer den verksamhet som övervakar Trafikverkets anläggningar och elnät inom järnväg. Arbetet kräver samarbete med många olika aktörer både inom och utanför Trafikverket.

I dina arbetsuppgifter ingår det att:

 • Ansvara för det dagliga arbetet inom förvaltningsobjektet så att leveranserna fungerar och motsvarar verksamhetens behov.
 • Tillsammans med medarbetarna i förvaltningen utarbeta och ta fram en gemensam förvaltningsplan och säkra de resurser (ekonomiska och personella) som krävs för att uppnå målen.
 • Planera, samordna, leda och följa upp förvaltningen på ett kostnadseffektivt sätt i enlighet med förvaltningsplanen
 • Säkerställa relationer och beroenden till förvaltningsobjektets intressenter samt kravställning mot andra förvaltningar.
 • Tillsammans med teknisk förvaltningsledare ta fram beslutsunderlag till styrgruppen för hantering av åtgärder som går utanför fastställd förvaltningsplan
 • Tillsammans med projektledare för utvecklingsprojekt säkerställa överlämning från projektet till förvaltning.
 • Omvärldsbevaka ur ett verksamhetsperspektiv
 • Andra arbetsuppgifter inom enheten eller avdelningen, exempelvis ansvara för eller medverka i olika utredningar, utveckling av nya arbetssätt, medverka i olika forum eller agera sponsor.

Vi söker dig som

 • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp inom relevant område, exempelvis samhällsbyggnad, teknik eller management. Alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
 • har flerårig erfarenhet av förvaltning och verksamhetsutveckling
 • har erfarenhet av att leda verksamhet och förändringsledning

Det är meriterande om du

 • har erfarenhet av att arbeta i operativ verksamhet som bedrivs dygnet runt, året runt
 • har kunskap om förvaltningsmodellen PM3 och projektmodellen XLPM, eller motsvarande
 • har erfarenhet av kravhantering avseende såväl verksamhetskrav som tekniska krav

Vi söker dig som drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar. Du kan arbeta självständigt, tar egna initiativ och ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Intervjuer är planerade att ske enligt preliminär tidplan den 13/6, 14/6 eller 18/6 i Borlänge eller Solna.

Placeringsorter: Borlänge, Göteborg, Gävle, Kristianstad, Solna

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Kristianstad

Trafikverket

Ansök senast 2019-06-03


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp