VALT JOBB

Nationell samordnare


Ansök här

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen! Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.

Vill du arbeta som Nationell samordnare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På verksamhetsområde Trafik jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På verksamhetsområde Trafik ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter

Vill du vara med i utvecklingen och framtagandet av den årliga tågplanen?

Trafikverkets verksamhetsområde Trafik söker nu en Nationell samordnare med inriktning att samordna och utveckla arbetet i den årliga tilldelningsprocessen på järnväg.

Som Nationell samordnare kommer du att stödja chefer och verksamheten, i arbetet med att ta fram en årlig tågplan på järnväg. Du kommer att tillsammans med berörda chefer ha en viktig roll i att driva och utveckla arbetet inom tågplaneprocessen. Du kommer att medverka i framtagandet och utvecklingen av nationella arbetssätt och rutiner för tågplaneprocessen samt stödja chefer under implementeringsarbetet. Du deltar även i tidiga skeden och forum för att initiera behov och skapa förutsättningar för kommande planer. Du kommer även ha en aktiv roll i att ta fram metod för planering och uppföljning av planeringsprocessen.

Dina arbetsuppgifter innefattar att:

  • Initiera aktiviteter för att utveckla den årliga tågplaneprocessen
  • Säkerställa att arbetet inom processen löpande följs upp och utvärderas
  • Ta fram och implementera modell för planering av resurser i tågplaneprocessen
  • Samordna behov av och medverka till att rätt förutsättningar skapas i tidigt skede inför kommande tågplaneprocesser
  • Medverka i planerings- och utvecklingsarbeten med andra verksamhetsområden samt följa arbetet med koordinering och optimering av kapacitet under tågplaneprocessen och i efterföljande arbete  

Vidare kan du komma att medverka i utvecklingsprojekt inom aktuellt ansvarsområde och du kommer även ges möjlighet att vara med och utveckla rollen och dess innehåll.

Resor i tjänsten förekommer, främst inom Sverige.

Vi söker dig som:

  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med inriktning teknik, ekonomi eller logistik eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har god datorvana och kunskap i Officepaketet

Det är meriterande om du:

  • har arbetslivserfarenhet inom för tjänsten relevant område

För att lyckas i rollen som nationell samordnare har du analytisk förmåga och gillar att vrida och vända på siffror. Ditt arbetssätt präglas av att du har en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat samt att du är noggrann och metodisk. Arbetet ställer även höga krav på samarbetsförmåga och du behöver ha ett kundorienterat synsätt samt förmåga att kommunicera internt och externt.

Valbara placeringsorter är: Solna, Göteborg, Malmö eller Gävle, annan ort kan diskuteras.

Intervjuer kommer att hållas på Trafikverkets kontor i Solna Strand: 3-4 juni.

Tester kan förekomma som en del i rekryteringsprocessen.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Solna

Trafikverket

Ansök senast 2019-05-16


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp