VALT JOBB

Projektingenjör till Norrbotniabanan


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Projektingenjör i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Inom verksamhetsområdet Stora Projekt arbetar vi med allt från planläggning och byggnation fram till öppning för trafik. Hos oss får du en unik möjlighet, med stort eget ansvar, att kunna jobba med såväl mindre investeringsprojekt som med mångmiljardbyggen. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Du arbetar i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Norrbotniabanan är en planerad kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ger möjlighet till flera positiva samhällsutvecklingseffekter. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet och möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer.

Vi arbetar nu med järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå och har hösten 2018 påbörjat detaljprojekteringen av första delen, Umeå-Dåva. Projektet är ett av norra Sveriges mest spännande infrastrukturprojekt och vi söker nu en projektingenjör!

Som projektingenjör arbetar du som stöd till projektledare, projekteringsledare och specialister. Projektingenjören stödjer projektledaren över hela projektets spektra; du är med och hanterar formaliafrågor i planeringsprocessen och är delaktig i projektets planering och uppföljning av tid, kostnad och innehåll. Du deltar på i olika typer av möten, både interna och externa, där du bland annat kan få rollen som protokollförare. Vidare stödjer du specialisterna i deras arbete i projektet där det kan handla om teknisk förvaltning och tillämpning av relevanta verktyg. Du ser även till så att arbetet genomförs enligt gällande lagar, regler, bestämmelser, riktlinjer, förordningar och interna arbetsinstruktioner som finns.

Placeringsort: Luleå

Vi söker dig som

  • har en universitets- eller högskoleexamen om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har arbetslivserfarenhet av att vara stöd till projektledare
  • har arbetslivserfarenhet av arbete i projekt
  • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

  • har erfarenhet av arbete med ekonomiuppföljning och tidsplaner
  • har erfarenhet av formaliafrågor i väg eller järnvägsplaner

För att lyckas i rollen är du självgående och har lätt för att samarbeta med andra. Du är flexibel och kan förmedla budskap på ett enkelt och tydligt sätt. En annan viktigt del är ditt affärsmässiga förhållningssätt, för att skapa lönsamhet och effektivitet i uppdragen.

Intervjuer är preliminärt planerade till 23 och 25 april i Luleå.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Luleå

Trafikverket

Ansök senast 2019-03-28


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp