VALT JOBB

Teknisk specialist byggnadsverk


Ansök här

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Vill du arbeta som Teknisk specialist inom byggnadsverk i en framtidsbransch? 

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområdet Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Alla projekt har sin komplexitet, sina utmaningar och sina intressenter, svenska eller internationella. Genom våra affärer och i samverkan med andra kan vi, som en ledande beställare, också påverka branschen och utvecklingen av hållbara lösningar och smart infrastruktur. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.

Du kommer att arbeta i en miljö som kännetecknas av en mix av bakgrunder, kunskaper och erfarenheter. Vi är öppna för nya idéer och perspektiv - och inspirerar varandra till bra prestationer. Vi skapar samhällsnytta - och utvecklingsvägar för dig!

Som specialist inom byggnadsverk tar du fram tekniska krav i projekteringsskedet samt verifierar dessa i byggskedet. Utöver det är du ett aktivt projekterings- och byggstöd till projektledningen.  

Du deltar i projekteringsmöten och leder konsulter och entreprenörer samt arbetar med nationella och internationella organisationer. I dina arbetsuppgifter ingår även att leda och delta i utvecklingsprojekt inom Byggnadsverksområdet samt att vara Trafikverkets representant i nationellt och internationellt standardiseringsarbete. Du har en förmåga att stödja projektledningen i att organisera arbetet inom det egna specialistområdet och dess kopplingar mot angränsande specialistområden. Vidare har du förmåga och intresse av att aktivt stödja mindre erfarna specialistkollegor.

I din roll agerar du rådgivare i tekniska frågor och är kunskapsbärare både inom ditt eget specialistområde samt områdets kopplingar till övriga områden för att skapa en integrerad helhet. Du stöttar projekten genom din kunskap om regelverk och din egen konstruktionserfarenhet och omsätter detta till en praktisk lösning för projektet. Du deltar i projektets alla skeden från förstudie via projektering och byggskede till förvaltning.

Vi söker dig som

 • har civilingenjörsexamen med teknisk inriktning mot brokonstruktioner, byggnadsverk och andra strukturer alternativt motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig
 • har mångårig erfarenhet av att arbeta som konstruktör av broar eller större byggnadsverk inom infrastruktur eller motsvarande arbete som vi bedömer likvärdigt
 • har arbetat i ledande ställning under projektering och byggskede
 • har kunskap i såväl svenska som internationella regelverk
 • uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
 • har svenskt medborgarskap
 • har körkort för personbil

Det är meriterande om du

 • har kompetens inom byggnadsverk i tunnelmiljö
 • har erfarenhet av såväl betongbroar som stålbroar
 • har erfarenhet av att arbeta som beställare eller beställarens ombud för väg eller järnvägsprojekt samt kunskap om svenska kontrakts- och ersättningsmodeller
 • har arbetat med kontroll av konstruktionsredovisning

Som person ser vi att du har mycket god kommunikativ förmåga, är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du analyserar och identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du har enkelt för att anpassa dig till nya omständigheter och situationer och har god förmåga att samarbeta.

Svenskt medborgarskap är ett villkor, eftersom anställning är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Vi ser fram emot din ansökan! 

Göteborg

Trafikverket

Ansök senast 2019-02-18


Ansök här

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp