VALT YRKE

Arbetsledare

Som arbetsledare ansvarar du för att planera, organisera, leda och följa upp det dagliga arbetet i samråd med din chefen. Arbetsmiljö och säkerhet ligger inom ditt ansvarsområde. Förutom att planera och leda det dagliga arbetet är du personalansvarig för ett antal tekniker och för att motivera och utveckla dessa på längre sikt. Du är initiativtagande och en god förebild som engagerar och visar mod när det behövs. Du har ett drivande intresse för infrastruktur, ny teknologi och vill vara med och modernisera järnvägen.

 • Säkerställer samsyn och enighet i din grupp gällande företagets visioner och mål
 • Leder, planerar och fördelar arbetet i din grupp
 • Verkar för en god arbetsmiljö genom ett kompetent och modernt ledarskap
 • Håller och följer upp medarbetarsamtal samt planerar för kompetensutveckling
  På uppdrag av Platschef ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp arbeten. Det innebär att du:
  • Ansvarar för att dina uppdrag utförs och följs upp enligt kontrakterade villkor
  • Medverkar till att hitta nya lösningar som bidrar till förbättringar
  • Säkerställer en hög kvalitet och måluppfyllnad

Som Arbetsledare är du en viktig del i att bygga en kultur med fokus på säkerhet och tillväxt där kundbemötande värderas högt.

Utbildning för att bli arbetsledare

Järnvägsteknisk utbildning samt några års praktisk erfarenhet inom olika teknikområden t.ex. BEST.

Mer information om att jobba som arbetsledare

Sker arbetet ute eller inne?

Både arbete ute och inne.                  

Arbetstid

Både skift och flex.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp