VALT YRKE

Auktoriserad elinstallatör

Som auktoriserad elinstallatör kommer du tillse regelefterlevnad och svara för upprättande och efterlevande av egenkontrollprogram i enlighet med gällande elsäkerhetsstandard. Säkerställa fortlöpande och särskilda kontroller på elanläggningar, svara för hantering av elbesiktningsprotokoll och säkerställa att anmärkningar åtgärdas.

Arbetsuppgifter som auktoriserad elinstallatör

Du ska svara för att personal som genomför arbete som innebär en elektrisk fara kontinueligt erhåller kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna i enlighet med gällande elstandard. Du skall svara för att elsäkerhetsledare utses vid arbete där det finns en elektrisk fara.

Dina arbetsuppgifter kommer också bestå av drift, reparation, och underhåll av olika elinstallationer och utrustningar. Även ett visst deltagande i ny och ombyggnadsarbeten som medför kontakter med projektledare, entreprenörer och konsulter.

En viktig uppgift är att hålla god ordning i dokumentation och relationshandlingar.

Utbildning för att bli auktoriserad elinstallatör

 Elteknisk gymnasieutbildning eller annan motsvarande utbildningsbakgrund. Plus specifik påbyggnad för att bli auktoriserad.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp