VALT YRKE

Bantekniker

bantekniker

Som bantekniker inom järnvägen arbetar man med järnvägsbanan det vill säga ballast, slipers och räler (spår).

En bantekniker arbetar bland annat med att justera ballast, byta slipers, byta räler, inmätningar och kontrollmätning av spåret, byta växlar, röja vegetation och snöröja. 

Oftast är det underhåll och felavhjälpningar i spåranläggningen men även nybyggnation och utbyte av spårdelar ingår.

Kvalificerade bantekniker arbetar även med att kapa, skär och slipa räler samt termitsvetsa (sammanfoga två räler med varandra eller om räler spruckit och måste lagas)

Att vara bantekniker inom järnvägen är oerhört spännande. Det är ett mycket varierande, roligt och socialt arbete då man oftast arbetar i nära samarbete tillsammans med andra tekniker.

Man kan också vidareutbilda sig till andra järnvägsyrken såsom växelbyggare, spårsvetsare eller besiktningsman av spåranläggning

Säkerheten inom järnvägen är viktig och säkerhetsutbildning och träning sker ofta och man arbetar aldrig ensam ute på fältet.

Utbildning

Gymnasieutbildning, bygg och anläggning, inriktning järnvägsteknik.  

Yrkesvux banteknik

Yrkeshögskola Kvalificerad Bantekniker

Sker arbetet ute eller inne?

Ute 

Arbetstid

Skift

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp