VALT YRKE

Bergtekniker

Bergteknikern tar fram och uppdaterar normer och regler för dimensionering och utförande. Han/hon utvecklar system och rutiner för förvaltning och utför tillståndsbedömningar och gör prioriteringar av underhållsinsatser. Bergteknikern deltar i interna och externa projekt inom teknikområdet samt stöttar vid övergripande säkerhetsfrågor. I arbetet ingår att arbeta mycket brett och ta fram objektiva förslag till förstärkningsarbete.

Utbildning

Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad

Sker arbetet ute eller inne?

Inne 

Arbetstid

Flex

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp