VALT YRKE

Bergtekniker

Bergteknikern tar fram och uppdaterar normer och regler för dimensionering och utförande. Personen utvecklar system och rutiner för förvaltning och utför tillståndsbedömningar och gör prioriteringar av underhållsinsatser. Bergteknikern deltar i interna och externa projekt inom teknikområdet samt stöttar vid övergripande säkerhetsfrågor. I arbetet ingår att arbeta mycket brett och ta fram objektiva förslag till förstärkningsarbete.

Utbildning för att bli bergtekniker

Civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad

Mer information om att jobba som bergtekniker

Sker arbetet ute eller inne?

Inne 

Arbetstid

Flex

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp