VALT YRKE

Besiktningsansvarig

besiktningsansvarig anläggning

Som besiktningsansvarig ansvarar man för att anläggningen fungerar enligt anläggningsdokumentationen, säkerhetsordningen samt trafikutövarens önskemål. Besiktningsansvarig ansvarar dessutom för att besiktning skett på ett korrekt sätt.

Utbildning för att bli besiktningsansvarig

Gymnasieutbildning. Erfarenhet inom något järnvägstekniskt område samt påbyggnad inom besiktning.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp