VALT YRKE

Bid Manager (anbudsansvarig eller anbudskonsult)

Bid Manager (anbudsansvarig eller anbudskonsult) är en yrkesroll som innefattar utförande av en mängd arbetsuppgifter inom Bid Management (anbudshantering) i vinstdrivande verksamheter med målsättningen att skriva vinnande anbud för sin uppdragsgivare räkning. Bid Managern är den person som har en projektledande roll i anbudsarbetet och som är mer eller mindre delaktig i samtliga moment i en anbudsprocess. En Bid Manager som huvudsakligen arbetar gentemot offentlig sektor benämns ofta Public Bid Manager.

Arbetsuppgifter som Bid Manager

Vad gör då en Bid Manager i praktiken? En Bid Manager sammanställer arbetsmaterial, skriver anbud, genomför anbudsgranskning, lämnar in anbud och bevakar anbudsgivningen i hopp om att vinna kontrakt. Bid Managern kan även i vissa fall vara ansvarig för att självständigt söka efter och identifiera goda affärsmöjligheter för det företag som denne arbetar på vilket är en påminnelse om att en Bid Manager är en roll som är säljorienterad, dock i varierande grad. Att genomföra priskalkyler är ett moment inför anbudsskrivning som också kan ingå i en Bid Managers arbetsuppgifter även om kalkyler ofta faller under ekonomifunktionens ansvarsområde, i varje fall på lite större företag där verksamheten är indelad i mer traditionella ansvarsområden.

Utbildning för att bli Bid Manager

Akademisk examen

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp