VALT YRKE

Broingenjör

En broingenjör tar fram riktlinjer och agerar kravställare vid investerings- och underhållsåtgärder, kvalitetssäkra tekniska handlingar och har hand om dagliga driftsfrågor. Han/hon utvärderar besiktningsutlåtanden och bärighetsberäkningar, medverkar vid utredningar och tillståndsbedömningar. Broingenjören är också rådgivande inom sitt område, gör behovsanalyser i företagets anläggningar och projektleder brobyggen.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp