VALT YRKE

Broingenjör

En broingenjör tar fram riktlinjer och agerar kravställare vid investerings- och underhållsåtgärder, kvalitetssäkrar tekniska handlingar och har hand om dagliga driftsfrågor. Personen utvärderar besiktningsutlåtanden och bärighetsberäkningar samt medverkar vid utredningar och tillståndsbedömningar. Broingenjören är också rådgivande inom sitt område, gör behovsanalyser i företagets anläggningar och projektleder brobyggen.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp