VALT YRKE

Byggledare

Byggledare kan arbeta på många olika företag och i olika organisationer bl.a. på Trafikverket.

Arbetsuppgifter som byggledare

Byggledarens uppgift på Trafikverket är att bidra som byggkunnig i tidiga skeden av nya projekt och med byggledning i pågående projekt. Mycket av tiden läggs alltså ute på byggarbetsplatserna. I det vardagliga arbetet är det byggledarens uppgift att tillsammans med trafikingenjörer se till så att trafikanterna kan färdas säkert förbi arbetsplatser, trots allt pågående arbete i ett byggprojekt. Stor variation som byggledare.

Det som är intressant med jobbet kan vara friheten och ansvaret för att projekten ska fungera för alla som är inblandade. Projekten är olika till storlek, budget och innehåll men samtidigt ganska lika. Projekten kan till exempel innehålla allt från geoteknik till broar, asfalt och berg.

Som byggledare har du kunskap om: byggprocessen vid ny-, till- och nybyggnation, arbetsmiljöansvarets fördelning, bygg- och installationssamordning, hantering av ekonomiska, tidsmässiga och juridiska risker i byggprojekt, att leda och kommunicera med olika yrkesgrupper inom byggsektorn, arbetsgivaransvaret och arbetsrättsliga regelverk, entreprenadrätt, byggbranschens standardvillkor AMA, tolka, läsa och förstå olika typer av bygghandlingar (lov, ritningar, tekniska beskrivningar), olika byggnadstekniker och gällande byggnormer, projektledning, mätnings- och utsättningsteknik, bygg- och fastighetslagstiftning, företagsekonomi och miljöfrågor kopplat till byggproduktion.

Utbildning för att bli byggledare

Högskoleexamen, inom bygg- och anläggning minst 180 hp,  eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp