VALT YRKE

Depot Manager (verkstadschef)

verkstad

Arbetsuppgifter som depåchefen har är att leda och fördela arbetet på depåer, engagera sina medarbetare och utveckla verksamheten, vilket innebär både ekonomiskt ansvar och personalansvar. Depåchefen har oftast även kundkontakter och tillsammans med sina övriga medarbetare strävar efter att ge kunder den bästa möjliga servicen.

Utbildning för att bli Depot Manager

Högskoleexamen

Se hur det ser ut i Jernhusens depå:

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp