VALT YRKE

Drift- och underhållsingenjör

En underhållsingenjör arbetar med tillstånds- och kostnadsanalyser samt att  utveckla och utforma underhållsstrategier, eller styra drift- och underhållsprocesser eller planera underhåll och utveckla beslutsstöd för järnvägsanläggningen. Underhållsingenjören är också ett tekniskt stöd inom el, signal, ban eller tele till stråkansvariga och till de som kör och leder tågtrafiken. 

Utbildning för att bli drift- och underhållsingenjör

Högskoleexamen inom olika teknikområden.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp