VALT YRKE

Drifttekniker

En drifttekniker deltar vid driftsättningen av nya anläggningar med tillhörande tekniska system.

Arbetsuppgifter som drifttekniker

  • Samverkar med vägtrafikledarna för att optimera drift och tillgänglighet av vägnätet samt minimera trafikstörningar.
  • Bedömer och tar beslut om åtgärder vid larm från olika system.
  • Larmar, styr och leder utpekade entreprenörer för felavhjälpande och förebyggande underhåll samt kontrollera giltighet och logga in passage av entreprenörer i komplexa anläggningar.
  • Tar emot, prioriterar och hanterar inkommande larm och rapportera dessa. Bevakar arbetsmiljöfrågor i samband med underhållsarbeten i vägtunnlar/komplexa anläggningar med tillhörande teknisk utrustning.
  • Samlar in, bedömer och presenterar drift- och felstatistik för de tekniska systemen samt att i samråd med underhållsansvariga långsiktigt planera drift och underhåll av tekniska system.
  • Koordinerar icke planerade underhållsinsatser som förutsätter avstängningar och trafikpåverkan.

Utbildning för att bli drifttekniker

3-årig godkänd gymnasiekompetens

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp