VALT YRKE

Elingenjör

Elingenjören medverkar vid utredningar, tillståndsbedömningar och behovsanalyser i företagets anläggningar. Han/hon ger riktlinjer och ställer krav på investerings- och underhållsåtgärder samt kvalitetssäkrar tekniska handlingar.

En elingenjör kan också vara uppdragsledare och teknisk samordnare, vara tekniskt kvalificerat stöd samt vara rådgivande både vid underhåll av befintlig järnväg och vid nybyggnation av järnväg.

Utbildning

Grundläggande utbildning i elteknik

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp