VALT YRKE

Elkraftstekniker

Att arbeta som elkrafttekniker ger dig möjlighet att vara med i förnyelsen och ombyggnaden av Sveriges befintliga elnät. Det finns ett stort behov av nya tekniska lösningar som smarta nät, nätkoder och mikroproduktion, för att möta de växande kraven. Stora projekt är på gång vilket kräver fler tekniker med rätt kompetens.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp