VALT YRKE

Eltekniker/kontaktledningstekniker

eltekniker

Som eltekniker inom järnvägen (eller kontaktledningstekniker som yrkes ibland kallas för) arbetar man med järnvägens låg- och högspänningsanläggningar.

En eltekniker arbetar med olika typer av lågspänningsanläggningar, växelvärme, tågvärme samt järnvägens kontaktledningar d v s högspänningsanläggningar.

Oftast är det underhåll och felavhjälpningar i anläggningarna men även nyproduktion och utbyte av gamla ledningar ingår i arbetet.

Arbetet med kontaktledningarna görs ofta med hjälp av olika spårgående fordon exempelvis med hjälp av liftmotorvagn men även från hjulgående fordon.

Samtidigt som man lagar de gamla och hänger upp nya kontaktledningar, arbetar man också mycket med el- och trafiksäkerhet på järnvägsspåren.

Att vara eltekniker inom järnvägen är oerhört spännande. Det är ett mycket kvalificerat, roligt och socialt arbete då man ofta arbetar i nära samarbete tillsammans med andra tekniker.

Man kan också vidareutbilda sig till andra järnvägsyrken såsom besiktningsman av elanläggningar. 

Säkerheten inom järnvägen är viktig och säkerhetsutbildning och träning sker ofta och man arbetar aldrig ensam ute på fältet.

Utbildning

Yrkeshögsskola Kvalificerad Eltekniker/Kontaktledningstekniker

Sker arbetet ute eller inne?

Mestadels ute

Arbetstid

Skift

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp