VALT YRKE

Entreprenadingenjör

Entreprenadingenjören är spindeln i nätet i bygg- och anläggningsprojekt. Den arbetar i nära samarbete med platschefen och olika projektdeltagare och måste alltid ligga steget före. Entreprenadingenjören planerar och samordnar bygg- eller anläggningsprojekt avseende tid, material och personal. 

Utbildning

Högskoleexamen

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp