VALT YRKE

Geotekniker

En geotekniker gör tillståndsbedömningar och genomför behovsanalyser i företagets anläggningar. Han/hon är rådgivande mot investering, drift- och underhållsverksamheter, ger teknisk rådgivning och kvalitetssäkrar tekniska handlingar. Geoteknikern tar också fram riktlinjer och krav på investerings- och underhållsåtgärder.

Utbildning

Högskoleexamen

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp