VALT YRKE

GIS-ingenjör

En GIS-ingenjör förvaltar, utvecklar och underhåller GIS-miljö. Han/hon hanterar och bearbetar geografisk data samt är expertstöd vid utformning av kartor. I GIS-ingenjörens roll ingår att bevaka teknikutvecklingen inom GIS-området, samordna och inventera verksamhetens behov av geografisk information samt upprätta kravspecifikationer inför upphandlingar.

Utbildning

Civil- eller högskoleingenjör inom GIS/GIT

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp