VALT YRKE

Maskinoperatör

maskinoperatör

Som förare/maskinoperatör har du i uppdrag att framföra spårbundna fordon, bland annat spårriktare och ballastplogar. Som maskinoperatör kan du ha maskinansvar, ansvar för nivellering eller arbetar med andra maskinnära arbetsuppgifter. Du får ett fritt och ansvarsfullt arbete där du blir Maskinenhetens ansikte utåt och en viktig del i vårt arbete med att ständigt förbättra kvalitet och kundkontakt.

Utbildning

Lägst gymnasieutbildning inom maskinspecifik inriktning alternativt motsvarande kompetens eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Ofta internutbildningar.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp