VALT YRKE

Maskintekniker, verkstadstekniker, reparatör

maskintekniker

En Maskintekniker utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, tillverkning, montering, underhåll och repararation av fordon, maskiner och annan mekanisk utrustning.

Utbildning

3-årig godkänd gymnasiekompetens inom fordon. Internutb på resp maskin/fordon.

Se vad som händer i Jernhusens depå:

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp