VALT YRKE

Materialplanerare

I rollen som materialplanerare har du det övergripande ansvaret för leveransprestanda och utveckling inom logistikområdet. Du ansvarar för den dagliga kommunikationen med leverantörer och har fokus på att säkerställa effektiva materialflöden samt att öka prestanda gällande till exempel leveranssäkerhet. Arbetet bedrivs i team och innebär ett nära samarbete med kvalitetsingenjörer och avtalsägande strategiska inköpare.


Ansvara för det operativa arbetet mot leverantörer gällande prognoser, avvikelsehantering, avrop och leveransuppföljning. Ansvara för att underhålla beställningsparametrar.Tillsammans med leverantören driva utvecklingsarbete för ökad effektivitet i flödet.

Utbildning

3-årig godkänd gymnasiekompetens inom logistik.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp