VALT YRKE

Mättekniker och mätingenjör

Mätningsteknikern använder avancerade digitala instrument och man mäter både optiskt och med hjälp av satelliter. När mätningar görs ute i fält är man oftast två personer som hjälps åt. Mätinstrumentet man använder sig av kallas totalstation och är som man kan ana av namnet en kombination av flera olika instrument. Själva mätstationen ser ut som en kamera på ett stativ. Med den kan man noggrant mäta ut olika geografiska punkter med hjälp av en laserstråle. Det finns även mätinstrument som kan kopplas upp mot satelliter, så kallad GPS-mätning (Global Positioning System). De mätvärden man får kan lagras direkt i totalstationens egen dator. Flygfotografering är också ett sätt att få fram mätvärden.Arbetet är varierande och mycket självständigt. Man arbetar både inne och ute och arbetsuppgifterna innebär ofta intressant problemlösning, en spännande blandning av frihet och precision, natur och teknik. Arbetsuppgifterna för en Mätningsingenjör och en mätningstekniker kan vara något olika på olika arbetsplatser. Mätningsingenjören har ofta mer arbetsledande funktion i ett projekt.

Utbildning

YH-utbildning inom mätteknik 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp