VALT YRKE

Platschef

platschef

En platschef har ofta en nyckelroll vid byggen av olika slag – ofta innebär jobbet att ha totalansvaret för ett helt bygge/projekt/arbetsplats och hur det utförs. För att passa som platschef behöver du vara affärsmässig – det är viktigt med ett starkt kundfokus och dessutom behöver du vara strukturerad – det är viktigt att du driver projekten så att tidsplanen hålls. Dessutom gäller det att ha koll på kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöplaner och se till att de efterlevs.

I rollen krävs också ledaregenskaper, eftersom du leder personal och även eventuella underentreprenörer.

Utbildning

Högskoleexamen

Hur är det att vara platschef?

Läs intervjun med Emelie på Infranord och vad hon tycker om att jobba som platschef:

– Jag hade en fördom om att det skulle vara stelbent inom järnvägen, det är precis tvärtom. Vill du så kan du utvecklas och hela tiden hitta på nya saker, säger Emelie.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp