VALT YRKE

Produktionsplanerare

Framställa produktionsplan, materialplan och säkerställa att matrial finns för produktionen. Du har god kännedom om produktionsförutsättnigarna och samlar in och analyserar alla data som är relevanta för att skapa en produktionsplan genom att använda översiktlig och detaljerad kapacitetsplanering samt kopplar det till efterfrågan.

Utbildning

3-årig godkänd gymnasiekompetens me påbyggnad

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp