VALT YRKE

Projektchef

Som projektchef har du ett resultat-, personal- och ledaransvar för ett eller flera projekt beroende på projektens storlek. Du får ett övergripande ansvar för att genomföra erhållna projekt inom bestämda tids-, kvalitets- och kostnadsramar, samt att säkerställa att kundens förväntningar uppfylls. Naturligtvis genomförs detta i överensstämmelse med företagets värderingar och policys. Du leder produktionsprocessen tillsammans med platschefen och övriga medarbetare i projektet. I rollen ingår även kundkontakter.

Utbildning

Högskoleexamen inom teknik eller ekonomi, alternativt med annan utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer som likvärdig.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp