VALT YRKE

Säkerhetshandläggare

En säkerhetshandläggare arbetare med utredning vid olyckor och tillbud. Han/hon analyserar och rapporterar i avvikelsehanteringssytem och följer upp och ger löpande stöd och är rådgivande inom säkerhetsområdet. Säkerhetshandläggaren kan också projektleda vid framtagning av säkerhetsföreskrifter och medverka vid riskanalyser.

Utbildning

Minst gymnasieutbildning med erfarenhet från järnvägsbranschen. Interna påbyggnadasutbildningar. 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp