VALT YRKE

Signalprojektör med BIM-kompetens

Som signalprojektör behöver man ha specialkunskaper inom flera olika områden, bl a i CAD**, BIM*, elteknik, signalprojektering och signalteknik. Signalsystemet är en av de mest avancerade delarna inom järnvägsprojekt; det signalerar när tågen ska köra och stanna och ser till att tågen kan köras både snabbt och säkert. Som signalprojektör ingår man i ett team som konstruerar och tar fram CAD**-ritningar för nya signalanläggningar. Hen sysslar med projektering i 2D och 3D, järnvägsteknik, signalteknik, trafikstyrning och säkerhetssystem.

Utbildning

YH-utbildning inom el

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp