VALT YRKE

Signaltekniker

Signalteknikern ser till att det finns fungerande signalsystem som kontrollerar och styr järnvägstrafiken.

En signaltekniker arbetar bland annat med olika signalsäkerhetssystem såsom ställverk, ATC (automatiska kontrollsystem), ljud- och ljussignaler, revisioner av växlar och service på vägskyddsanläggningar.

Oftast är det underhåll och felavhjälpningar i signalanläggningen men även nybyggnation och utbyte av signaler ingår.

Eftersom signalsystemen är så viktiga för säkerheten, ställs stora krav på signalteknikern och arbetsuppgifterna kräver att man är en uppmärksam och en noggrann problemlösare. Säkerhetsutbildning och träning sker ofta och man arbetar aldrig ensam ute på fältet.

Att vara signaltekniker inom järnvägen är oerhört spännande. Det är ett mycket varierande, roligt och socialt arbete då man oftast arbetar i nära samarbete med andra tekniker.

Man kan också vidareutbilda sig till andra järnvägsyrken som signalsäkerhetskontrollant.

Utbildning

Yrkeshögskola Kvalificerad signaltekniker

Sker arbetet ute eller inne

Ute

 

 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp