VALT YRKE

Stråkingenjör

En stråkingenjör ska fånga upp och utreda behov av förbättringar/förändringar av befintlig järnvägsanläggning inom det geografiska område som han/hon ansvarar för. Utifrån de framkomna behoven ger stråkingenjören uppdrag och riktlinjer för olika underhållsåtgärder som han/hon sedan följer upp så att statusen i järnvägsanläggningen når uppsatta mål. Det är en viktig roll i kontakten mot allmänhet, kommuner samt andra myndigheter.

Utbildning

Högskolexamen teknisk

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp