VALT YRKE

Technical Support Engineer (Teknisk support inom fordon och underhåll)

Inom teknisk support arbetar man med breda arbetsuppgifter inom rullande matereriel (fordon) och signalprojekt. Arbetet innebär att identifiera delar eller delsystem med hjälp av olika system, fordonsteknisk dokumentation och genom kontakt med leverantörer runt om  i världen. Den här rollen innebär också att ge tekniskt stöd för krav och stöd vid lokalisering av giltig teknisk dokumentation av delar och komponenter i allmänhet.

Andra ansvarsområden kan vara att koordinera ändringsförfrågningar om leverantörsändring och göra lämplig riskanalys, föreslå och samordna förbättringar för hantering av artikelnummer skapande och hantering, uppnå kontakt med leverantörer samt att arbeta proaktivt för att förutse problem i  arbetsprocesserna.

Utbildning

Högskoleingenjör eller likvärdigt. 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp