VALT YRKE

Teknisk förvaltare fastigheter

I tjänsten som Teknisk förvaltare sköter och ansvarar du för den tekniska förvaltningen inom aktuella fastigheter te x depå eller station. Som Teknisk förvaltare är du en i laget som har kostnadsansvar för all teknisk drift och sköter underhållsplanering. Du säkerställer att den tekniska förvaltningen drivs kostnadseffektivt och bidrar med en effektiv och snabb problemlösning med stort kundfokus.

Inom ramen för lagd budget ansvarar du för att genomföra planerade underhållsåtgärder. Detta omfattar allt från planering, kalkylering, upphandling, genomförandeuppföljning inklusive säkerhet och slutlig utvärdering.

I tjänsten som Teknisk förvaltare sköter och ansvarar du för den tekniska förvaltningen inom aktuella fastigheter te x depå eller station. Som Teknisk förvaltare är du en i laget som har kostnadsansvar för all teknisk drift och sköter underhållsplanering. Du säkerställer att den tekniska förvaltningen drivs kostnadseffektivt och bidrar med en effektiv och snabb problemlösning med stort kundfokus.

Inom ramen för lagd budget ansvarar du för att genomföra planerade underhållsåtgärder. Detta omfattar allt från planering, kalkylering, upphandling, genomförandeuppföljning inklusive säkerhet och slutlig utvärdering.

Utbildning

Högskoleingenjör/civilekonom

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp