VALT YRKE

Teleprojektör

En teleprojektör arbetar med projektering och konstruktion av järnväg med ansvar bland annat  kommunikation, högtalarsystem, skyltning och transmission. Större delen av arbetet utförs du i CAD. Projekteringsarbetet omfattar i huvudsak framtagning av system-, bygg- och förvaltningshandlingar samt förfrågningsunderlag och utredningsmaterial i tidiga skeden.

Utbildning

Högskoleingenjör eller likvärdigt. 

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp