VALT YRKE

Teletekniker

Som teletekniker arbetar man bla med underhåll och akut felavhjälpning av järnvägens telesystem, det innebär bland annat arbete med informationssystem, nätverk, telefoni och transmission.

Utbildning

Lägst gymnasieutbildning inom elteknik, gärna teleinriktning, eller vad vi bedömer vara likvärdig erfarenhet.

Järnvägsjobb.se drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. Har du frågor om webbplatsen kan du kontakta webmaster@jarnvagsjobb.se

Pil upp